top of page

Proiect 8%

Nu rata șansa de a-ți valorifica drepturile!

Până la data de 08.07.2022 când se fac 3 ani de la pronunțarea Hotărârii nr. 2370/08.05.2019 dată de ICCJ, în dosarul 1442/2/2015, salariații parte în dosar au 3 opțiuni:

1. Nu acționează în niciun fel și atunci pierd drepturile obținute prin Hotărârea nr. 2370/08.05.2019.

Rezultat: salariatul pierde orice șansă de a câștiga  

2. Așteaptă până la termenul de prescripție (08.07.2022) emiterea Hotărârii de Guvern, pentru a cumpără acțiunile și în cazul neemiterii acționează prin intermediul unor avocați și executori împotriva Guvernului pentru a întrerupe prescripția.

Rezultat: salariatul trebuie să depună eforturi considerabile (timp alocat întâlnirilor, căutarea diverselor soluții și parteneriate, plata avocaților și executorilor etc), având șanse mici de reușită (acționând ca un terț solitar împotriva Guvernului României).  

3. Încheie contracte cu o societate care oferă posibilitatea obținerii drepturilor fără ca salariatul să fie nevoit să contribuie financiar și fără ca acesta să apeleze la consultanți, avocați, executori, s.a.m.d. pentru a demara o acțiune de executare împotriva Guvernului, societatea suportând costurile și având logistica și experții necesari demarării unei astfel de acțiuni, în timp util astfel încât să întrerupă termenul de prescripție (08.07.2022).

Rezultat: salariatul câștigă timp și bani, societatea fiind responsabilă de recuperarea creanțelor și plățile către salariat, având șanse mari de reușită (societatea reprezintă un număr mare de terți, având echipe specializate și bugetele necesare).  

Signing a Contract_edited_edited.jpg
Concrete Wall

Oferta PetroActive

PetroActive, societate pe acțiuni înregistrată în România, propune un parteneriat cu persoanele îndreptățite, în vederea derulării procedurilor de executare silită aferente Deciziei nr. 2370/din 08.05.2019. Important: trebuie să iei o decizie în timp util, în caz contrar vei pierde toate drepturile obținute! 

Ce drepturi poți valorifica cu noi?
 
– Dreptul la cumpărarea acțiunilor la prețul de privatizare sau transformarea acestora în bani, respectiv îndeplinirea obligației de a face pe care o are Guvernul; 
– Dreptul la penalități, respectiv suma de 1000 de lei pentru fiecare zi de întârziere;

Cum funcționează parteneriatul?

– Semnăm contractul și preluăm mandatul de reprezentare legală; 
– Achităm o sumă de 1000 de lei, prin mandat poștal sau ordin de plată în cont bancar, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Această suma nu se restituie; 
– Suportăm toate cheltuielile legale de executare silită și reprezentare în instanță, care au un termen estimativ între 6 luni și 3 ani; 
– Suportăm toate cheltuielile legale pentru taxe și onorarii avocațiale aferente acțiunilor viitoare în instanță; 
– Achităm 50% din profitul rezultat în urma comercializării acțiunilor; 
– Achităm 30% din profitul rezultat în urma încasării penalităților;

Ce câștigă clienții noștri?

– Nu plătesc taxe și onorarii pentru reprezentare în instanță; 
– În cazul emiterii Hotărârii de Guvern pentru punerea în vânzare a acțiunilor, nu trebuie să plătească aceste acțiuni, societatea o va face pentru ei; 
– Încasează avansul de 1000 de lei; 
– Beneficiază de sprijin profesional în fața instanței; 
– Au o șansă reală să recupereze o parte semnificativă din drepturile lor.

De ce să colaborezi cu noi?
 

– Toate cheltuielile sunt în seama noastră – investim propriul capital, pentru ca persoanele îndreptățite să nu mai fie nevoite să o facă 

– Succesul tău este succesul nostru! – suntem direct interesați într-un rezultat pozitiv, pentru a finaliza cu succes procedurile de executare silită 

– Implicăm avocați de top din România și din afară – echipa este formată din avocați cu experiență certificată și reușite demonstrate în procesul de recuperare de creanțe de la Guvernul României 

– Mai mulți suntem mai puternici, singuri suntem ignorați – reprezentăm și beneficiem deja de încrederea a peste 5000 de oameni 

– Cei mai buni executori judecătorești în materie – oferim proceduri legale complete pentru a putea recupera rapid creanțele clienților noștrii

Stack of Magazines

Istoric

În cadrul procesului de privatizare, O.G. nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a SNP Petrom, aprobată prin Legea 538/2003, prevede că salariații societății au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății până în limita a 8% din capitalul social, la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cadrul procesului de privatizare. Cota procentuală ce urmează a fi achiziționată de salariați și momentul la care se va realiza achiziționarea de către salariați vor fi stabilite printr-o Hotărâre a Guvernului. 

Anterior O.G. nr. 55/2003, drepturile salariaților au fost consituite în următoarele etape: 

– În anul 1997 în baza O.U.G. nr. 49/1997 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, a fost înființată Societatea Națională a Petrolului “Petrom” SA București; 

– Potrivit art. 9 din Anexa 1 a O.U.G. nr. 49/1997, salariații societății aveau dreptul de preemțiune privind achiziționarea unui procent de 10% din acțiunile societății, prețul per acțiune fiind egal cu valoarea contabilă a acțiunii; 

– Un fapt important prevăzut  de O.G. nr. 55/2003 îl reprezintă mențiunea că vânzarea de către Ministerul Economiei a pachetului de acțiuni pentru care salariații au dreptul de cumpărare se va efectua în mod direct către aceștia. 

Dat fiind ca până în anul 2014 Guvernul nu a emis o hotărâre prin care să stabilească momentul la care se poate realiza achiziționarea acțiunilor SNP Petrom de către salariați și nici cota procentuală ce urmează a fi achiziționată, o parte dintre salariații SNP Petrom au acționat în instanța Guvernul României. Astfel la Curtea de Apel București a fost înregistrat dosarul nr. 1442/2/2015, care a trecut prin următoarele etape:

– În primă fază, la dată de 26 iunie 2015 prin sentința nr. 1901, Curtea de Apel București secția VIII contencios administrativ și fiscal a respins ca nefondată cererea; 

– Împotriva sentinței 1901 din 26 iunie 2015 s-a formulat recurs, acesta fiind judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție – secția de contencios administrativ și fiscal; 

– În cadrul recursului au fost depuse și alte cereri de intervenție, dar acestea au fost respinse ca inadmisibile, motivat de faptul că au fost formulate pentru prima dată în față instituției de recurs. 

Prin Decizia 2370/08.05.2019 s-au admis recursurile declarate și a fost admisă cererea de chemare în judecată, fiind obligat Guvernul României să adopte o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din Anexa 1 la O.U.G nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003 în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA, până în limita a 8% din capitalul social, la același preț la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere de la data pronunțării prezentei decizii și până la executarea obligației. Hotărârea este definitivă. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție cu nr. 2370/08.05.2019, prevede următoarele puncte importante: 

– Obligă Guvernul României să adopte o Hotărâre de Guvern în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom SA către foștii salariați Petrom care au fost parte în proces. Data la care este dată această Hotărâre cât și conținutul ei rămân în la latitudinea Guvernului; 

– Impune o penalitate de 1000 de lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere până la dată îndeplinirii obligației principale. Penalitățile se aplică individual pentru fiecare parte în proces, în legislația noastră neexistând prevăzute penalități per dosar ci numai per relație creditor-debitor. 

În cazul neîndeplinirii obligației de către Guvern, Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție cu nr. 2370/08.05.2019 poate fi pusă în executare silită în termen de 3 ani de la dată pronunțării. Important: acest termen expiră (se prescrie) în data de 08.07.2022.

Începerea executării silite presupune următoarele: 

– Onorariu avocat, executor și taxe judiciare 

– Identificarea persoanei îndreptățite în contextul Deciziei mai sus menționate 

– Pregătirea cererii de executare silită 

Până la acest moment, majoritatea cererilor de executare silită au fost respinse de instanța ori sunt contestate de debitor, din motive de vicii procedurale sau încadrare legislativă eronată, ceea ce poate conduce la pierderea drepturilor dobândite prin Decizia anterior menționată. 

bottom of page